Mentorski programi in izobraževanja

V času, ko se zavedamo, da je znanje tisto, ki daje posameznikom in organizacijam konkurenčno prednost in v času, ko je brezposelnost, zlasti med mladimi na najvišji stopnji, so vse oblike aktivnosti, ki omogočajo ali olajšajo pridobitev zaposlitve dobrodošle.

Vse, ki že imate izkušnje na področju mentoriranja in vsi, ki bi jih želeli še poglobiti, se lahko udeležite seminarja o mentorstvu.

O tem kdo je mentor, international mentor, master mentor…. lahko preberete več na
povezavi: http://referenca.eu/mentors/  pod naslovom “How to become a mentor.”

Morebitne dodatne informacije na: info@llacademia.com

Prispevek Marjetka Kastner