Ali berete (tudi) digitalno?

Na četrti e-delavnici, ki je 16. marca, sočasno potekala v Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Celju, Slovenj Gradcu, Mariboru, Murski Soboti, Kopru in Novi Gorici smo se izvajalci in udeleženci strinjali, da so digitalne naprave spremenile način priprave, prikaza, organizacije in povezave besedil. Opažamo, da so digitalna besedila dinamična, se lahko konstantno dopolnjujejo, popravljajo in osvežujejo.

V času hitrega tehnološkega napredka večdimenzionalno beremo – bralec izbira bralno pot glede na lastne interese, poljubno določa zaporedje povezav, zato ima dejavnejšo vlogo pri odločanju o kvaliteti in koherentnosti besedila. Bralna pot se razlikuje od bralne poti drugih bralcev in od avtorsko ponujenega besedila. (Grosman, 2011)

Na delavnici smo digitalno brali in z vidika lastne bralne pismenosti presojali izbrana besedila. Preizkusili smo se tudi v reševanju  PISA “ERA” nalog (ERA je kratica za specifično preverjanje t.i. digitalnega branja, ki je bilo izvedeno v okviru raziskave PISA 2009 (angl. Electronic Reading Assessment)). Primeri PISA nalog so objavljeni na http://erasq.acer.edu.au/.

Udeležencem smo tudi  na tej delavnici predstavili nekaj novih e-storitev in jih povabili k raziskovanju zavihka  http://podpora.sio.si/ na katerem se že nahaja bogata ponudba aplikacij in spletnih storitev z opisi in primeri uporabe pri pouku.

Gradivo s četrte delavnice je na povezavi: http://url.sio.si/digitalnobranje

MS2_4edelavnica