Vse dobro in lepo ima tudi svoj zaključek

V Ljubljani je bila na prvi pomladni dan zaključna konferenca mednarodnega projekta Razvojni e-listovnik v funkciji spodbujanja formativnega spremljanja znanja. V uvodnih nagovorih so Vinko Logaj, Borut Čampelj, Tanja Rupnik Vec spregovorili  o opornem in razvojnem pomenu, ki ga ta vidik preverjanja nudi učencu in dijaku. Opisali so tudi potek projekta, ki je vključeval 15 šol:

  • osnovne šole Šalovci, Globoko, Gustava Šilaha Laporje, IV. OŠ Celje, 8 talcev Logatec, Sava Kladnika Sevnica, Naklo, Predoslje Kranj, Mirana Jarca Ljubljana, Miška Kranjca Ljubljana, Dobje pri Planini, Polje Ljubljana in Janka Glazerja Ruše ter
  • Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana in Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma.

Amela Beganović Sambolič je predstavila slovenski film o projektu. Vsaka  sodelujoča država je namreč morala posneti tudi dokumentarni.

Osrednje predavanje z naslovom Samouravnavanje učenja – temeljna veščina razvojnega listovnika je imela Cvetka Bizjak.

Potem so svoje dveletno delo, uspehe in spopadanje s težavami predstavile prve tri šole.

Za uvod v popoldansko delo sta zapeli Viktorija Hajduk in Urška Bric, dijakinji Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane, ki jima je njun mentor  Ivan Špacapan priredil rokovske skladbe skupin Aerosmith, Status Quo, Rolling Stones in Scorpions.

Rezultati neodvisnega vrednotenja je ob grafičnih ponazoritvah razložil Mitja Čepič Vogrinčič s Pedagoškega inštituta. Za njim je rezultate, inovacije, rešitve  in presežke pokazalo še 12 šol.

Blizu 100 udeležencev se je razšlo s pogledom v prihodnost in obljubo, da bodo na šolah nadaljevali z začetim delom in da se bodo pridružili, če bo Zavod RS za šolstvo pripravil podoben projekt.

Ključnika: #eufoliosi, #eufolio

1tanja_rupnik_vec 2navzoci 3borut_campelj 4zahvala_sodelavcem 5Mitja_vogrincic_cepic 6skupina_A 7skupina_B 8skupina _C 9Urska_Bric 10Viktorija_Hajduk