Odpiranje perspektiv socialnega učenja

Zavod RS za šolstvo je 20. in 21. marca 2015 pripravil seminar Socialno učenje, ki se ga je udeležilo 33 učiteljev in vzgojiteljev. Seminar je potekal v Ljubljani.

Udeleženi so ob pripravljenih vsebinah in dejavnostih spoznavali in razpravljali, kako lahko praktično, uporabno , življenjsko osmislijo učna okolja in dodatno prispevajo pri iskanju odgovorov na mnoga vprašanja, ki so povezana s socialno dimenzijo v vzgojno izobraževalnem procesu

Seminar je vodila Pika Gramc, ki je predstavila pristope za odpiranje perspektiv socialnega učenja, Prvi dan so bili predavatelji ali vodje delavnic še Romana Franković, ki  je spregovorila o odprtem učenju. Alenka Kobold je predavala o izstopajočem vedenju in pedagoških izzivih. Jana Lampe iz Slovenske Karitas je demonstrirala uporabno gradivo za preprosto in solidarno življenje. Gradiva za seminar so prispevali še: Založba Zavoda RS za šolstvo, društvo Humanitas in Slovenska filantropija.

Darja Plavčak je imela delavnico o skupinski dinamiki in premikanju mej ob upoštevanju posebnosti učencev. Bojana Pivk Križnar je ob aktualnih zgodbah iz Afrike spodbujala k razmišljanju, kako pri naših otrocih prebuditi in ozavestiti vrednote, ki so prisotne med staroselskimi otroki . Med te štejemo: poštenost, strpnost, pripadnost, sožitje z naravo, spoštovanje in ohranjanje mitologije ter običajev …

Sobotni predavatelji ali moderatorji delavnic so bili, poleg Pike Gramc in Romane Franković še Petra Draškovič, ki je predavala o lepoti sobivanja, Emir Jusić je izvajal interaktivno delavnico z lutkami o ustvarjalnem komuniciranju, Marjan Krebelj pa je razmišljal o različnih perspektivah ustvarjalnosti. Udeležence je navdušil tudi študent arhitekture Tilen Mele, ki je zaigral na kitaro, ki jo je izdelal sam . S svojo zgodbo je smiselno povzel poudarke seminarja.

Pripravila: Jožica Pika Gramc

socialno ucenje 2015 005 (2) socialno ucenje 2015 013 (2) socialno ucenje 2015 041 (2) socialno ucenje 2015 043 (2)