Ljubljanski raziskovalni praznik

V Ljubljani je 27. 3. 2015 na Osnovni šoli Riharda Jakopiča, pod naslovom, Zaupajmo v lastno ustvarjalnost,  potekalo 28. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.

Po svečanem nagovoru in kulturnem programu se je blizu 400 raziskovalcev napotilo v učilnice, kjer so pred komisijo, vrstniki in mentorji predstavili rezultate svojih raziskovalnih, seminarskih in projektnih nalog. Sočasno pa je potekalo tudi vrednotenje plakatov.

Osnovnošolci so predstavili okoli 130 nalog, srednješolci pa pol manj. Ocenjevalci so povedali, da je kakovost nalog boljša kot prejšnja leta. Boljši so tudi plakati, a jih je letos opazno manj. Na nekaterih področjih so osnovnošolske naloge postale rutinske, saj sledijo preverjeni zasnovi in zgradbi, ki nekako na silo in togo vztraja pri postavljanju hipotez ter  uspešnejšem ali manj uspešnem poskusu, da bi jih potrdili ali zavrgli. Pri tem pa spregledujejo zanimive izzive, ki se jim pri raziskovanju kar sami ponujajo.

Tisti, ki so najbolje zapisali svoje raziskovanje in ga v zagovoru predstavili, so se uvrstili na državno srečanje maja v Murski Soboti. Zapis h končnemu rezultatu prispeva dve tretjini, zagovor pa tretjino.

1odprtje 2ravnateljica 3_ocenjevanje_plakatov 4geografija_devetak 5geografija_petrisic 6arhitektura_bronic 7filozofija_jurman