Natečaj “Varna raba interneta”

Arnes kot soorganizator mednarodne konference SirIKT 2015 razpisuje natečaj, namenjen zaposlenim na osnovnih in srednjih šolah ter gimnazijah in dijaških domovih.

Tema natečaja ja varna raba interneta v šoli.

Danes je naravno in samoumevno, da internet uporabljamo vsi, od najmlajših  do najstarejših. Uporabljamo ga za različne namene in na različne načine in vsi imamo občutek, da ga znamo uporabljati. Vprašanje, ki se postavlja je, ali ga znamo uporabljati varno? Arnes se tega problema že dolgo zaveda, zato je že od leta 1999  tako ali drugače vključen v mednarodno mrežo, ki se posveča tej tematiki, od leta 2004 pa je tudi partner v projektu osveščanja SAFE-SI. Med drugim v okviru te dejavnosti izvaja predavanja in druga izobraževanja o tej tematiki, vključno s tritedenskim spletnim tečajem. V zadnjem letu pa je pripravil tudi video gradiva, ki jih učitelji, pa tudi starši in mlajši uporabniki interneta že uporabljajo.

Vloga šole in učiteljev pri tem elementu vzgoje (in izobraževanja) je seveda ključna, zato želimo, da tudi učitelji prispevajo svoje izkušnje in predstavijo svoj način uporabe Arnesovih gradiv širši javnosti. Še posebej nas zanima, kakšne aktivnosti zasnujete učitelji za učence in dijake ob uporabi teh gradiv.

Namen natečaja je zvišati stopnjo zavedanja o nevarnostih interneta in njegovi varni rabi.

K sodelovanju vabljeni strokovni delavci na osnovnih in srednjih šolah ter gimnazijah in dijaških domovih.

Vsak strokovni delavec lahko sodeluje s predstavitvijo učne / razredne ure, pri kateri bo uporabil vsaj eno Arnesovo video gradivo na temo varne rabe interneta ali vsaj eno risanko »Ovce«, če gre za mlajše otroke:

Vsak avtor lahko sodeluje z največ dvema prispevkoma (enkrat kot avtor, drugič kot soavtor).

Prispevke (scenarij učne ure s povezavo do vašega filma)  v skladu z navodili oddajte do 5. 5. 2015 v uvodnem poglavju spletne učilnice MOOC – Varna raba interneta. Ključ za vstop v spletno učilnico je ‘natecaj‘.

Več navodil v priloženem dokumentu – Natečaj Varna raba interneta