Območni ključ na OE Novo mesto ponovno uspešen

31. marca so delavci Zavoda RS za šolstvo OE Novo mesto na OŠ Drska izvedli še  tretje strokovno srečanje vodstvenih delavcev, svetovalnih delavcev in učiteljev šol iz OE Novo mesto (t. i. regionalno srečanje). Udeleženci si želijo, da se srečanja nadaljujejo tudi naslednje šolsko leto, kar je mogoče lepo razbrati iz enega od mnogih evalvacijskih zapisov:

»Strokovna srečanja so omogočila izmenjavo mnenj, izkušenj, drugačen pogled na podobne situacije, so strokovni izziv, zato so strokovna srečanja zame obogatena dejavnost. Všeč mi je bilo, da sem se kot razredna učiteljica lahko udeležila izobraževanja po vertikali. Veliko novega sem izvedela. Všeč so mi bili praktični primeri, medsebojno sodelovanje z različnih stopenj, izmenjava mnenj in izkušenj. Predlagam, da bi imeli še več podobnih izobraževanj

Tudi za delavce OE NM so takšna izobraževanja neprecenljiva, zato se vsem udeležencem zahvaljujemo za njihovo konstruktivno sodelovanje.

Pripravil: Anton Polšak
20150331_153236 20150331_153930 (2)-001