Sladko branje

Grosupeljska šola Brinje je 7. aprila gostila učitelje, ki sodelujejo v območnem projektu za podpiranje bralne pismenosti. Dogodek je šola naslovila “Sladko branje”. Že dobrodošlica je bila sladka: udeleženci so morali v dvorani na podlagi ugank poiskati čokoladna presenečenja. Za sladko razvedrilo sta  s filmom o iskanju sladkega branja poskrbela učenca.

Brigita Rupar, predstojnica ljubljanske enote Zavoda RS za šolstvo je napovedala cilje popoldanskega izobraževanja, ki ga je uvedla Mihaela Kerin s predavanjem o pomenu povratne informacije učencu. Udeleženci so se razdelili v štiri delavnice: Pomen povratne informacije in aktivna vloga učencev pri razvijanju bralne pismenosti (Lara Rebrica, OŠ Bežigrad Ljubljana), Razvijanje bralne pismenosti pri začetnem naravoslovju (Helena Tavčar, OŠ Brinje Grosuplje), Pomen razvijanja strategij za razumevanje pri učenju (Mojca Dolinar, ZRSŠ), Zgodovinski roman pri spodbujanju bralne pismenosti (Vojko Kunaver, ZRSŠ).

Zaključno srečanje dveletnega projekta bo 16. junija v Ljubljani.

Fotografije: Alenka Andrin in I.L.

pozdrav sladko_branje_brinje_grosuplje velika_sladka_knjiga Vojko_Kunaver_in_Napoleon zanimivo_slišati