Dobrodelno so stopili skupaj

Na ljubljanski šoli Ketteja in Murna so se odločili pomagati socialno šibkim učencem. Zato so pripravili dobrodelni koncert in za nastopajoče povabili nekdanje učence, ki so se glasbeno že uveljavili ali pa se še uveljavljajo. Nastopili so Anže Palka, Urša in Žiga Lesar, Studio 14, Pero Lovšin s španskima borcema Žanom in Robijem, Dalajt, Billysi in Leteči potepuhi.

Kot katalog koncerta so izdali šolsko glasilo Iskrice, in v njem predstavili pot koncerta od zamisli do uresničitve, glasbeno dejavnost na šoli, odnos učiteljev do glasbe, razmisleke devetošolcev o dobrodelnosti in vseh sedem nastopajočih na koncertu. Na zadnjih straneh je literarni kotiček, ki se dotika pomladi sanj in glasbe.

1_Billysi 1_Leteci_potepuhi 1_Pero_Pankrt1_Palka 1_ravnatelj1_studio14 1Duo_Lesar