Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: dostop, uspešnost pri študiju in zaposljivost

Analiza nacionalnih politik in institucionalnih praks po Evropi v tem Preletu politik, ki ga je pripravilo omrežje Eurydice na podlagi študije o modernizaciji visokega šolstva, kaže:

  • Le malo držav je razvilo pobude, strategije, cilje in ukrepe za širitev dostopa do visokošolskega izobraževanja na družbene skupine, ki so manj zastopane v visokem šolstvu.
  • Sisteme za spremljanje socialnih značilnosti študentov bi lahko izboljšali in povezali analizo podatkov s konkretnimi cilji politik – kot na primer širitev dostopa, zmanjšanje osipa za prikrajšane študente.
  • Vlade in visokošolske institucije ne zasledujejo agende za širitev dostopa do visokega izobraževanja s koherentnim pristopom, ki bi vključeval ukrepe tako s področja dostopa, uspešnosti pri študiju kot zaposljivosti.

Prelet izhaja iz temeljnih spoznanj poročila Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: dostop, uspešnost pri študiju in zaposljivost in se nanaša na sisteme terciarnega izobraževanja v 34 evropskih državah.

Več: Prelet politik: Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: dostop, uspešnost pri študiju in zaposljivost

Vir: Eurydice Slovenija