V vrtcu Otona Župančiča v Slovenski Bistrici pojejo, plešejo in sodelujejo v Štafeti semen

Vrtec Otona Župančiča v Slovenski Bistrici je drugi največji vrtec v Sloveniji, kjer za 1300 otrok skrbi 170 vzgojiteljic in vzgojiteljev, vseh zaposlenih pa je okoli 270.

Že vrsto let pripravijo prireditev Vrtec poje in pleše, na kateri se predstavi otroški živžav v ubrani pesmi in igrivem plesu. V sredo, 15. aprila 2015 se je predstavilo kar šestnajst enot, zapeli pa so tudi skupno pesem. Na veselje staršev in drugih gostov so v prostorih Srednje šole Slovenska Bistrica priredili lep popoldan.

Prireditev ja zaznamovalo tudi priznanje vrtcu za sodelovanje v Štafeti semen 2014 in za koordinacijo za vse vrste semen v Sloveniji. Priznanje je ravnateljici vrtca Ivani Leskovar izročila predsednica Eko civilne iniciative Slovenije Irena Rotar.

Ravnateljica Ivana Leskovar je povedala, da je bila pred tremi leti sprožena akcija štafeta semen, v vrtcu na prireditvi pa poklanjajo ob semenih tudi sadike. S svojo aktivnostjo želijo prispevati h končnemu cilju, da bi Slovenija postala samooskrbna. Ob pričetku akcije je bila samooskrba okoli 30%, odstotek pa se dviguje.

Po odpetih pesmih in odplesanih plesih je ravnatlejica vsaki izmed mentoric poklonila cvet, vsi prisotni pa smo lahko ošvrknili stojnice s semeni in sadikami in jih odnesli domov, brezplačno kajpak. Med stojnicami so na velikih pladnjih prinašali kruhke, namazane z zeliščnimi in drugače zdravilnimi namazi.

Besede niso dovolj, naj nekaj fotografij pričara veselje, ki se zgodi, kadar vzgojiteljice in vzgojitelji delajo dobro. In v Slovenski Bistrici je to stalna navada.