Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja. Zaključek ali začetek?

Projekt Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja je v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru doživel izjmeno dobro pripravljeno zaključno konferenco, na kateri so se srečali učenci, dijaki, učitelji, ravnatelji, mentorji, starši in vsi tisti, ki jim je sodoben način poučevanja blizu.

Uvodoma so navzoče pozdravili mag. Andrej Flogie, dr. Andrej Fištravec (župan MO Maribor) in državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota (MIZŠ).

Pomenljivo je, da konferenca ni bila zgolj ‘plenarne narave’, na kateri bo svoje izkušnje delili strokovnjaki, ampak so se na delovnih otočkih predstavili tudi tisti, zaradi katerih tečejo tovrstni projekti, torej učenci in dijaki, ki so poželi veliko obiska in zanimanja.

Na spletni strani projekta je med drugim zapisano: “Sodobna »informacijska« družba podprta s sodobnimi vzgojno izobraževalnimi procesi v vzgojno izobraževalnih zavodih na eni strani tako ustvarja nove potrebe in izzive, na drugi pa zagotavlja orodje za njihovo obvladovanje.

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je prinesel tudi nove možnosti za učenje in poučevanje in s tem omogočil še učinkovitejše načine pridobivanja novega znanja in kompetenc za zadovoljevanje potreb in izzivov sodobne družbe, še posebej na področju e-vključenosti in tako posredno na nivoju vseh marginalnih skupin. V sklopu marginalnih skupin učencev in dijakov je potrebno v slovenskem šolskem prostor izpostaviti predvsem socialno in ekonomsko izključene skupine, na katerih bo tudi naš fokus dela (vsekakor pa bomo vključili tudi ostale ranljive skupine).

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju ne pomeni zgolj uporabe tehnologije pri poučevanju, temveč pomeni vpetost tehnologije v vse poglavitne sestavine izobraževalnega procesa in sicer andragoško/pedagoško, organizacijsko-tehnično in vsebinsko.

Pilotni projekt “Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja” je eden izmed ključnih odgovorov na ta »izziv«.”

Projekt je torej bil pilotni. Kot je povedala državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Andreja Barle Lakota: “Gre za projekt, ki je ključen za nadaljnji razvoj slovenskega šolstva. In sicer gre za vprašanje na kakšen način je mogoče sodobno tehnologijo uporabiti, kot učinkovito učno okolje.Zato, da bodo učenci usposobljeni za 21. stoletje.”

Dodajmo misel, ki je bila izrečena na konferenci. Takšni projekti se ne izvajajo zaradi generacij, ki prihajajo, te generacije so že med nami.

Na konferenci so bili predstavljeni dosežki projekta (dr. Magdalena Šverc (ZAMS), ddr. Boris Aberšek (FMN), mag. Andreja Bačnik (ZRSŠ), mag. Andrej Flogie (ZAMS), Radovan Krajnc (ZRSŠ), Maja Vičič Krabonja (ZAMS)), na ‘okrogli mizi’ pa so spregovorili tudi o implementaciji (Marija Mustar, Robert Gajšek (OŠ Hruševec Šentjur), Romana Košutnik (OŠ Črna na Koroškem), Teo Pucko (OŠ Prežihovega Voranca Bistrica), Gašper Mlakar (Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, dijak)) in evalvaciji projekta (dr. Tina Rutar Leban (PI), dr. Magdalena Šverc (ZAMS), mag. Andrej Flogie (ZAMS)).

Med gosti naj omenimo direktorja CARNet-a (‘hrvaški Arnes’) Zvonimira Stanića, ki je predstavil svoje in njihove poglede, v ušesih pa še kar odzvanja sedemletni projekt, v katerem bodo imeli na razpolago košček manj kot 180 milijonov eurov.

Sledite portalu SIO, saj v kratkem pripravimo krajši video zapis dogajanja in izjave.

Več o projektu, izsledkih, evalvaciji, primerih dobre prakse, video prispevkih in sodelujočih pa poglejte na:

 

 

 

Objavil/-a: Drago Jovič
Ocena:
1 Zvezdica2 Zvezdici3 Zvezdice4 Zvezdice5 Zvezdic (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

One thought on “Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja. Zaključek ali začetek?

  1. Igor
    26. 4. 2015 at 07:30

    Dobro se mi je zdelo, da so ovrednotili tudi e-listovniško okolje Mahara.