Mednarodni dan zemlje 2015

Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja posameznike, institucije in družbe, da gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam, ali pa ne bo pripadal nikomur.
(Iz listine Zduženih narodov: Desetletje vzgoje za trajnostni razvoj 2005-2014)

Ob mednarodnem dnevu Zemlje, 22. aprilu, bomo učenci in učitelji še bolj poglobljeno razmišljali o dejanjih in možnostih posameznika, da vpliva na varovanje naravnega okolja in naravnih virov ter o podpori evropskim in slovenskim projektom, ki naravo postavljajo pred dobiček in ekonomijo. Brez pitne vode in čistega zraka, brez rodovitne prsti, domačih semen, lokalne pridelave in samooskrbe s hrano, sedanjim in prihodnjim rodovom ne bo lahko živeti.

Z majhnimi koraki vsakega posameznika v svojem lokalnem okolju lahko marsikaj postorimo za ohranitev pogojev za dostojno življenje našim zanamcem. Varčevanje z energijo in vodo, izogibanje ustvarjanju odpadkov, še posebej plastiki, uporaba javnih prevozov, pravična trgovina, povezovanje z lokalnimi kmeti, solidarnost do soljudi, zbiranje hrane za živali brez doma in druga mala dejanja, opravičujejo, zakaj smo ljudje.

Kdaj, če ne sedaj? Kdo, če ne mi?

Ob koncu desetletja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj smo povabili k sodelovanju avtorice in avtorje, ki so v tematski reviji Didakta predstavili svoje dolgoletne bogate izkušnje na področju dela v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

S pričujočo izdajo zbranih prispevkov iz slovenskih izobraževalnih ustanov želimo podpreti dejavnosti in dejanja za ohranjanje naravnega okolja, naravnih virov in izraziti podporo vsem odločitvam na najvišjih nivojih v prid trajnostnemu razvoju.

Želimo združiti moči z Vami, z vsemi enako mislečimi, da bomo skupaj ohranili Slovenijo, Evropo in svet za naše otroke, vnuke in za vse prihodnje rodove.

Ekipa revije Didakta in gostujoči urednici z avtorji
Pripravila Mojca Furlan, OŠ Trnovo

Sliki: Matija Goljar, 9.c in Tina Španovič, 5.c (naslovna)

 

Dodatno branje

Didakta 2015