Kdor noče brati, mora pod kraljem klečati

Osnovna šola Horjul je 22. aprila pripravila bralno popoldne, na katerem so v kulturnem programu predstavili zgodbe, pesmi in kratke skeče o pomenu branja in učenja. Posegli so tudi v preteklost in predstavili pouk pred 90 leti in danes.

V dveh krogih delavnic so si starši, krajani, župan in predstavniki Zavoda RS za šolstvo ogledali dejavnosti učencev, ki so pri pouku pokazali, kako uporabljajo branje za učenje. Pri tem so si pomagali z različnimi učnim strategijam, ki lahko otrokom olajšajo razumevanje besedil in učne vsebine. Spoznati je bilo moč glasovno analizo, izdelovanje miselnega vzorca, razvijanje tehnike branja, stolpčne prikaze, raznovrstne bralne učne strategije, dramatiziranje in ilustriranje. Vsebine, ob katerih je učenje potekalo, pa so bile pomlad, seštevanje, odštevanje, deljenje, kocka, kvader, deževnik, morje, pravljica, Velika Britanija, ZDA, električna vezja in Kras.

Na prireditev so lahko starši prinesli tudi knjige in jih podarili.

2_ali_turist_zna_brati_zemljevid 2_branje _recepta 2_igra_nekoc 2_izdelava_miselnega_vzorca2_izdelovanje_miselnega_vzorca 2_kako_se_ucim 2_kons 2_mladinski_zbor 2_obcinstvo 2_otroski_zbor 2_ravnatelj 2_razstava_miselnih_vzorcev 2_uvod 2_za_kazen_klecanje