Kako brez poplave spraviti vodo na mlin šolske geografije

Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije je 15. aprila pripravila usposabljanje za učitelje geografije. Usposobiti so želeli učitelje, da bi učence in dijake bolj usmerjali v razmišljanje o gospodarjenju z vodami in nazorneje uporabljali vodo, kot naravni dejavnik, za didaktično ponazarjanje pokrajinskih procesov.

Predstavili so projekt označevanja najvišje izmerjenih gladin vode, ki ga v različnih slovenskih  pokrajinah pripravljata Agencija RS za okolje in Zveza geografov Slovenije. V postavitev tabel vključujeta splošno in strokovno javnost,  Ena od slednjih so prav gotovo šole, saj jim postavljene table koristijo pri terenskem raziskovanju domače pokrajine in razmišljanju o možnostih sobivanja z vodo ter zmanjšanju poplavne ogroženosti.

Zveza geografov se zavzema tudi za uvrstitev kranjske stene (oz. lesene kašte) – tehnike utrjevanja rečnih bregov in jezov – ki je od leta 2013 vpisana v Register žive kulturne dediščine RS, za vpis na svetovni seznam Unescove žive kulturne dediščine.  Zveza tudi prosi osnovnošolske, srednješolske in visokošolske učitelje ter tudi vzgojitelje v vrtcih, da v okviru rednih izobraževalnih dejavnosti umeščajo izobraževanja namenijo tem vsebinam več pozornosti. Pripravili so tudi spletne dejavnosti, s katerimi otroci, dijaki in študenti sami oblikujejo sporočila. Ena od njih je Sporoči poplavo.

IMG_3259 IMG_3260 IMG_3261 IMG_3262 IMG_3263