Znati … pomeni reševati

Na Zavodu RS za šolstvo je 23. aprila potekalo delovno srečanje pedagoških svetovalcev družboslovnega področja. Načrtovali so, kako bodo podpirali učitelje svojih predmetov v naslednjem šolskem letu.

Marina Lukšič Hacin in Mateja Gliha z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti sta predstavili mednarodne projekte, katerih rezultati so opredmeteni v didaktičnih gradivih; od delovnih listov in priročnikov do filmov. Posebej sta predstavili projekta Eduka, ki vzgaja za različnost, in Medkulturnost  kot novo obliko sobivanja. Ob tem so udeleženci nanizali obilico medkulturnih izkušenj in soglasno ugotovili, da bi morale lokalne skupnosti prevzeti vodilno vlogo pri oblikovanju medkulturnega sožitja; če jo naprtimo zgolj šoli, gre za preveliko zahtevo.

Dogovorili so se za priporočila, ki jih bodo napisali za rabo učnih oz. didaktičnih gradiv za osnovno šolo.

Opozorili so, da se družb(e/oslov)ne, socialne in državljanske ter umetniške oblike pismenosti odrivajo na rob in razumevajo kot drugorazredne; čeprav so ravno družbeni problemi tisti, ki predstavljajo največji izziv in nevarnost za človeštvo. Tudi znanje, kot celostna sposobnost za reševanje problemov, se vse pogosteje nadomešča s kompetencami, zmožnostim, pričakovanimi rezultati ali dosežki, veščinami, spretnostmi, znanji …

Naredili so načrt za poznopoletna in jesenska študijska srečanja z učitelji.

3Gramc_Kerin_Polsak_Prevodnik_Ostan 3Kunaver_Luksic Gliha_Gaber_Karba_Lilek_Kunaver_Luksic