Ko dijake zagrabi zares

Ena od šol, ki dejavno sodeluje v projektu Učenje učenja je tudi Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje. Temeljni projektov cilj je usposobiti dijake, da bi se znali (sami) učiti, podporni ukrepi pa so: redna srečanja šolskega tima, kjer se dogovarjajo o najbolj učinkovitih in s šolskim  programom usklajenih dejavnostih, štiri celodnevna usposabljanja, ki jih vsako šolsko leto pripravi Zavod RS za šolstvo, izmenjavanje dobrih izkušenj med šolami in obiski zavodovih svetovalcev na šoli.

Na trboveljski šoli za tri leta trajajoči projekt skrbijo profesorji: Mojca Baloh, Samo Kirn, Božana Kos, Vesna Kralj in Polona Strmec; njihov konzulent je Amela Sambolić Beganović. Naredili so samozavesten in ambiciozen načrt, s katerim poskušajo sistematično in osmišljeno doseči slehernega dijaka. Za pomoč in boljši pregled so naredili mrežne načrte, v katerih zapišejo namen in cilje izobraževanja. Tako je beleženje uresničenih nalog lažje, učitelji pa vedo, kateri razred je močnejši v kateri od učnih strategij in lahko temu tudi prilagodijo pouk.

Na začetku so imeli težave z motiviranjem dijakov, zdaj pa ugotavljajo, da jih je “zagrabilo zares“, saj spoznavajo, da učenje učenja pomaga k boljšemu razumevanju učnih vsebin in lažjemu (za)pomnjenju. Zavedajo pa se, da učenje učenja ni stikalo, ki ga vklopimo in požene vse dijake, ampak počasen in dolgotrajen proces, pri katerem je treba biti zadovoljen z majhnimi koraki in pri nekaterih dijakih tudi s skromnim napredkom.

IMG_3019IMG_3027 IMG_3028 IMG_3029 IMG_3020 IMG_3026