Koliko orientiranja in rabe zemljevidov v slovenski šoli?

Na Območni enoti ZRSŠ Ljubljana je potekalo redno ponedeljkovo usposabljanje za vzgojitelje in učitelje. Ponedeljkova prostovoljna usposabljanja so sestavni del projekta Bralna pismenost. Vsak od pedagoških svetovalcev je iz svojega (predmetnega) področja ponudil najmanj eno delavnico, ki podpira pismenost.

Geografi so pripravili delavnico o orientiranju in rabi zemljevidov. Za začetek so udeleženci s pomočjo Geografskega Psa Slednika iskali zaklad v okolici ZRSŠ. Nato so ob najrazličnejših zemljevidih razmišljali, kako v šoli spodbujati rabo zemljevidov in krepiti kartografsko pismenost. Ena od možnosti je primerjanje različno starih zemljevidov istega območja. V zadnjem delu so učitelji predstavili svoje rešitve, ki bogatijo pouk in medpredmetni pristop v prostorskem orientiranju.

V naslednjih ponedeljkih so na voljo še tri izobraževanja: Tanja Popit-Sociološka analiza besedila; Vojko Kunaver-Uporaba leposlovne literature (zgodovinski roman) pri pouku zgodovine; Natalija F. Kocjančič-Vloga umetnosti v vzgoji in izobraževanju.

kako_iskati_zaklad_z_GPS Zemlja_pleše e_kompas_geografski_pes_slednik obešena_franciscejska_ljubljana stari_in_novi_zemljevidi