Vabilo k prijavi prispevka za konferenco KEKS

Vabimo vas, da prijave prispevek za nacionalno konferenco Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu VI – KEKS.

Zagotavljanje kakovostnih vzgoje in izobraževanja je eden od temeljnih ciljev slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema. Vprašanje kakovosti  je eno od križišč, na katerem se srečujejo interesi javnosti, politike, staršev, šol, vrtcev, ravnateljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev in raziskovalcev s področja izobraževanja ter učencev. V času, v katerem je razprava o ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti ponovno vroča, želimo omogočiti razpravo in izmenjavo dobrih izkušenj, ki nastajajo v slovenski VI.

Z vprašanjem kakovosti se bomo tako soočali in iskali odgovore nanj na Nacionalni konferenci o krepitvi in evalvaciji kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja – KEKS, ki bo potekala 18. in 19. novembra 2015 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Konferenca je namenjena:

  • ravnateljem,
  • strokovnim delavcem, vključenim v skupine za kakovost,
  • učiteljem,
  • vzgojiteljem ter
  • drugim strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanje.

Potekala bo v soorganizaciji enote Eurydice Slovenija, MIZŠ, ZRSŠ, Pedagoškega inštituta in CMEPIUS. Udeleženci bodo na konferenci lahko poglobili svoje strokovno znanje in izmenjali izkušnje s kolegi.

Vabimo vas k prijavi prispevkov dobrih praks, s katerimi sistematično evalvirate in krepite kakovost v VI. Prispevke s področja učenja in poučevanja, klime in kulture, vodenja, profesionalnega razvoja zaposlenih in sodelovanja z déležniki lahko prijavite na spletni strani konference KEKS do 2. junija 2015.

Prijava prispevka

Več o konferenci KEKS

Tematske steze konference KEKS

keks