Učenje za ocene ali za znanje?

Na Šolskem centru Kranj je 16. maja potekalo tretje izobraževanje v okviru projekta Učenje učenja.  Ker je delovno torišče projekta (samostojno) učenje dijakov, so v delavnicah učitelji predstavili uspehe in dileme, s katerimi so se srečali pri pouku. Pokazali so tudi odzive dijakov na pristope, ki so jih preskušali med učenjem. Diskusija se je posvečala prenosu odgovornosti z učiteljev na dijake, razmerju med notranjo in zunanjo motivacijo, samovrednotenjem učenja in znanja, postavljanju ustreznih vprašanj, podjetnosti in drobnim trikom, s katerimi je možno izboljšati predmetno znanje.

Nato je Cvetka Bizjak, ki vodi projekt, razložila nevroznanstvena spoznanja, ki podpirajo učna prizadevanja. Nazorno je pokazala, kako je možno pri dijakih doseči bodisi sodelovanje bodisi otrplost, beg ali boj.  Dotaknila se je tudi družbenih razmer, v katerih je ocena pomembnejša od znanja.

Praktične primere učenja za znanje so prikazale Tina Petkovšek, SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Tatjana Lotrič in Tina Žagar, Osnovna šola Naklo in Mateja Peršolja, Osnovna šola Preserje pri Radomljah. Udeleženci so jih z mero negotovosti in nejevernosti spraševali, če takšni učni pristopi res delujejo in kako se tovrstni pouk zrcali v ocenah in maturitetnih ter NPZ-jevskih rezultatih.

V popoldanskih delavnicah so spoznali načine  spremljanja kakovostnega napredka in pripravljali nabor vprašanj za preverjanje razumevanja prebranega besedila in učenje ob besedilu. Med počitnicami bodo šolski timi pripravili program usposabljanja dijakov za učenje učenja v prihodnjem šolskem letu; želja je, da bi zajeli vse dijake na šoli.

mateja_persolja tina_petkovsek udelezenci zagar_komac

cvetka_bizjak