Vključevanje in sprejemanje ali inkluzenje?

Na Zavodu RS za šolstvo je 21. maja potekalo delovno srečanje o inkluziji, vključevanju in sprejemanju otrok, učencev in dijakov z dodatnimi potrebami v programe običajnih vrtcev in šol.

V uvodu je Matejka Lovše orisala vlogo pedagoških svetovalcev pri uveljavljanju inkluzije. Jana Grah je povedala, da v sodobni šoli kar četrtina otrok potrebuje katero od dodatnih opor. Ob negativnih in pozitivnih izkušnjah je ponazorila, kakšno naj bi bilo spodbudno inkluzijsko šolsko okolje, da v njem niti družba niti učenci z dodatnimi potrebami ne bi zgubljali.

Z nevključevanjem se namreč družba odreka prispevku, ki bi ga lahko ustvarjali njeni ovirani državljani; s servilnostjo do oviranih otrok ali njihovim izključevanjem se jim onemogoča, da bi postali polnokrvni ljudje in se jih zatira v njihovem samoudejanjanju; s formaliziranjem, administriranjem, birokratiziranjem in pričakovanjem, da bodo lepo zapisane letne in sprotne priprave rešile problem, pa se nehote še učitelje peha med ink-luzerje.

Za ozaveščanje svetovalcev, s kakšnimi in katerimi izzivi se v vrtcih in šolah srečujejo vzgojitelji in učitelji, so poskrbele Vera Borštnar in Jana Bregar Krančan iz Vrtca Kolezija, Olga Kolar, Barbara Kastelec, Vida Frelih in Andreja Verbinc iz OŠ Oskarja Kovačiča ter Tanja Ivančič, Mateja Gregorič Jagodic in Alenka Perko Bašej z Gimnazije Moste. Vse so se z izjemno zahtevnimi problemi soočile prvič, a so jim bile kos z empatijo, strokovnostjo, timskim delom, lastnim izobraževanjem in pomočjo ustreznih ustanov.

V drugem delu so svetovalci v devetih delavnicah razmišljali, s katerimi načeli, pristopi in podporo lahko pomagajo vzgojiteljem, šolam, vrtcem, šolam in dijaškim domovom. Svoje misli so strnili v devet plakatov, ki so bili izhodišče za okroglo mizo, v kateri so nanizali nekaj konkretnih rešitev in ukrepov. Veliko zamisli in predlogov pa so zapisali kot gradivo za delovno skupino, ki bo pripravila izhodišča za inkluzivno svetovanje in podporo.

Mimogrede, v stroki se vendarle premika: tudi portal SIO, če še niste opazili, nekatere novice ustrezno prilagodi v obliko za slabovidne.

 

ink_gimn_moste ink_grah_1 ink_lovse2 ink_ok_mat ink_ok_razr ink_ok_slo ink_omizje1 ink_omizje2 ink_omizje3 ink_vrtec_kol1 Ink_zarkovic inkluzija1 inkluzija2 inkluzija3ink_gantar2