E-listovnik in deljenje v oblaku

Če slučajno še niste ugotovili, se lahko v E-listovniku povezujete tudi s sodobnimi oblačnimi storitvami, kot so Arnes mapa, Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive…

Ena izmed novic, ki jih lahko pogledate na portalu SIO med Arnesovimi podprojekti.