Uvajanje mobilnih naprav v VIZ (delavnica)

Na podlagi pridobljenih znanj iz različnih projektov in zaradi aktivnih in prihajajočih projektov (IR Optika, brezžična omrežja …) smo na Arnes-u pripravili delavnico Uvajanje mobilnih naprav v VIZ.

Namen delavnice je spodbujati razmišljanje o smiselni in varni rabi naprav, ki jih učeči nosijo s seboj. Delavnica poteka v dveh delih. V prvem delu se ravnatelji skupaj z roidi posvetijo pravnim, formalnim, tehničnim in organizacijskim vidikom rabe, v drugem delu pa učitelji spoznajo osnovne principe rabe teh naprav v povezavi z Arnes-ovimi in drugimi storitvami.

Več o delavnici pa tukaj

estorba_logo_rgb_pozitiv-006

.  .

2 thoughts on “Uvajanje mobilnih naprav v VIZ (delavnica)

  1. Lipovšek
    6. 6. 2015 at 06:06
  2. Janko Harej
    15. 6. 2015 at 14:00

    Zadržki so poznani. Uvajanje rabe zaradi same rabe je nedvomno napačno. Prav zato moramo razmišljati o pravi meri uporabe različnih tipov mobilnih naprav pri pouku. To izpostavlja tudi omenjena raziskava. Z delavnico skušamo ravnateljem in računalničarjem pojasniti različne vidike uvajanja in rabe naprav v šolah. Upam, da bo kmalu sledil kakšen projekt, kjer bi se z omenjeno tematiko uspeli ukvarjati tudi didaktiki za vsak predmet posebej.