Likovni natečaj

Na pobudo OŠ Ivana Tavčarja Gorenja in v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije razpisujemo likovni natečaj v TEDNU RDEČEGA KRIŽA, z naslovom

OTROCI POMAGAJO OTROKOM – UDEJANJAMO NAŠA NAČELA

(50 let temeljnih načel Rdečega križa)

NAMEN NATEČAJA

Sedem temeljnih načel Rdečega križa je: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. Otroci naj bi se zavedali, da lahko s svojim majhnim delom veliko pripomorejo pri reševanju življenj ljudem, ki jih obkrožajo. Razvijali naj bi kulturo medsebojnega razumevanja in spoštovanja ter iskali rešitve k boljšemu življenju. S kreativnimi likovnimi motivi in idejami ter z doživetim in občutenim likovnim izražanjem želimo otroke vzpodbuditi k iskanju rešitev, kako lahko otroci pomagajo drug drugemu, kaj lahko naredijo za boljši jutri.

LIKOVNA TEHNIKA, SODELUJOČI

Sodelujejo lahko vsi razredi osnovne šole in vrtci z neomejenim številom del, v različnih tehnikah, na A3 formatu. Strokovna komisija bo za vsako triado izbrala določeno število likovnih del, ki bodo po kakovosti, domišljiji in izrazni moči najbolj izstopala. Prejeli bodo priznanja, prva tri dela v vsaki triadi pa zanimive nagrade.

VABILO

K natečaju lahko povabite prijatelje preko meja, kajti VSESLOVENSKI natečaj ima lahko mednarodno udeležbo.

OPREMLJENOST IZDELKOV

Vsako likovno delo mora biti na hrbtni strani opremljeno z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek, starost, razred avtorja
  • ime in priimek mentorja
  • naslov likovnega dela
  • točen naslov šole, telefon in elektronski naslov šole
  • kopija dovoljenja staršev o objavljanju otrokovega izdelka

Izdelke bomo pričeli zbirati v Tednu Rdečega križa (8. 5..-15. 5.), sprejemamo pa jih do 24. junija 2015. Pošljite jih na naslov: Jana Rojc, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (likovni natečaj), Trata 40, 4224 Gorenja vas.
Likovna dela bo pregledala komisija, ki jo sestavljajo Silva Karim, Marjeta Kepec in Jana Rojc. Del ne vračamo. Komisija bo na spletni strani RK Slovenije in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas v mesecu septembru objavila rezultate.
Nagrade in priznanja podeljuje Rdeči križ Slovenije v mesecu novembru na slavnostnem zaključku. Nagrajena dela bodo shranjena v arhivu RK Slovenije. Nagrajena likovna dela ima RK Slovenije pravico objaviti, razstaviti ali uporabiti za propagandne namene, npr. brošure, plakate, koledarje …

Za vsa dodatna pojasnila in informacije lahko pokličete vodjo natečaja Jano Rojc na tel. številko 031 250 723 ali 04 50 70 107.

Vse ustvarjalce in mentorje vabimo, da si zaključek akcije ogledate na internetni strani RK Slovenije (www.rks.si) in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (www.os-ivantavcar.si).

Lep pozdrav in veliko ustvarjalnega uspeha.

Renata Brunskole, generalna sekretarka RK Slovenije

Jana Rojc, koordinatorka natečaja

Več na spletni strani natečaja.