Povabilo k sodelovanju v mednarodnem projektu ATS 2020

Vabimo vas k sodelovanju v mednarodnem projektu Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT (Assessment of Transversal Skills 2020). V projektu bo sodelovalo 17 partnerskih institucij iz 11 držav. V Sloveniji bo pilotni projekt vodil in usmerjal Zavod RS za šolstvo, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Državnim izpitnim centrom in Pedagoškim inštitutom.

Vse informacije dobite v priloženih datotekah.

ATS 2020_Prijavnica za šole

ATS 2020_Povabilo k sodelovanju

2 thoughts on “Povabilo k sodelovanju v mednarodnem projektu ATS 2020

  1. Lipovšek
    16. 6. 2015 at 05:38

    Gre to za planinski projekt, povezan s Slovensko planinsko transverzalo ali za fizikalni projekt, povezan s transverzalnim nihanjem?

  2. Igor
    20. 6. 2015 at 01:28

    Slovar bi sicer predlagal prečne ali počezne veščine, a vsebinsko se mi zdelo najbližje poimenovati z “vsepredmetne veščine”.