Konec začetka branja

V Ljubljani se je 16. junija zbralo 80 učiteljev iz 19 šol, ki so sodelovale v dveletnem projektu Zavoda RS za šolstvo “Spodbujanje bralne pismenosti v osnovnih šolah”. V uvodu so se s filmom spomnili pisanja; četrte sporazumevalne zmožnosti, ki so ji v projektu namenili manj pozornosti kot branju, poslušanja in govorjenju. Nato so se v delavnici analitično lotili dejavnikov, ki v šoli in pri učenju bolj ali manj vplivajo na krepitev sporazumevalnih zmožnosti.

Najbolj zanimiv je bil drugi del, v katerem so šole predstavile svoje zamisli in uspešne korake na poti k učinkovitemu branju. Domislili so si obilo izvirnih, a tudi obujenih didaktičnih rešitev, ki jih je možno s premislekom uporabiti na sleherni šoli.

V zaključku je Brigita Rupar, predstojnica ljubljanske enote ZRSŠ, povzela dveletno delo: pedagoški svetovalci so prek stokrat obiskali šole, bilo je osem skupnih usposabljanj; na enem je predavala tudi ddr. Barica Marentič Požarnik. Ključno vlogo so na šolah odigrali projektni timi, ki so bili strokovno in organizacijsko gonilo. Šole so razvijale bralno razumevanje z vsakim učencem, oddelkom kot celoto, na ravni šole, večkrat pa so svoja vrata odprle tudi staršem in širši skupnosti ter delovale družbeno vzgojno. Cilj je bil, da bi učenci več in bolje brali, razumeli prebrano, se bolje sporazumevali in se z branjem učili. V projektovi spletni učilnici je zbranega veliko šolskega gradiva, za katerega se je Brigita Rupar učiteljem še posebej zahvalila. Ob njem so tudi gradiva, ki so jih prispevali predavatelji in vodje delavnic.

V anketi so udeleženci pohvalili dveletno razvojno delo in samozavestno potrdili, da bodo nadaljevali delo, katerega namen je obogatiti in izboljšati pouk in učenje ter ju narediti bolj učinkovita.

Fotografije: Alenka Andrin in IL

20150616_135910 20150616_135942 20150616_135952

20150616_151725 20150616_150749 20150616_141153 20150616_141129 20150616_160151 20150616_164559