Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi – 28. in 29 september 2015

VABILO ZA PRISPEVKE

Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučili bomo informacijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Institut Jožef Stefan.
Soorganizatorji so: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Konferenca bo letos potekala na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, vzporedno z mednarodno konferenco 8th International Conference on Informatics in School: Situation, Evolution and Perspective, na kateri bodo predstavljena najsodobnejša dognanja pri poučevanju računalništva in informatike po svetu in pri nas. Udeleženci konference se bodo tako lahko udeležili tudi ostalih sekcij in delavnic, ki bodo potekala pod okriljem mednarodne konference ISSEP 2015 in se seznanili pristopi posredovanja računalniškega znanja dijakom v tujini.

Dovolite, da vas povabimo, da do 10. 7. 2015 oddate svoje predloge posterjev za ISSEP:

 • povzetki posterjev bodo objavljeni v mednarodnem zborniku in avtorji bodo imeli tudi možnost ustne predstavitve posterja bolj kot kratek članek,
 • do 10.7. pošljete predlog teme za delavnico: delavnica naj bi bila v angleškem jeziku, saj se je bodo lahko udeležili tudi udeleženci iz tujine.

Teme konference

 • Digitalno opismenjevanje na vseh nivojih, od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
 • Didaktika e-poučevanja in učenja
 • Priprava in uporaba e-gradiv in e-storitev
 • Medijska pismenost in izobraževanje
 • Izobraževalna računalniška omrežja
 • Konceptualno učenje
 • Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju
 • Izobraževalne delavnice

Prispevki

Vabimo vse, ki želijo s svojimi izkušnjami in pogledi prispevati k reševanju problemov in odgovorom na vprašanja, ki jih prinaša informatizacija vzgojno-izobraževalnega procesa, da pošljejo prispevke v dolžini do 10 strani. Pripravljeni naj bodo v slovenskem ali angleškem jeziku. Članki v angleškem jeziku bodo predstavljeni na mednarodni sekciji.

Posvetovanje je namenjeno učiteljem in ostalim, da predstavijo svoje metode, modele in pristope pri delu z učenci. Prikažejo in opišejo naj izkušnje z uporabo multimedije in videokonferenc pri pouku ter e-poučevanja na vseh nivojih od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje. Avtorji naj do 15. julija pošljejo prispevke po e-pošti (urejene na osnovi navodil: http://vivid.fov.uni-mb.si) na naslov:

mojca.bernik@fov.uni-mb.si
doc. dr. Mojca Bernik
Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva 55a, 4000 Kranj
tel: (04) 23 74 238, faks: (04) 23 74 299

Prispevke bo pregledal in ocenil programski odbor. Avtorje prosimo, da prispevke pripravijo v skladu z navodili na spletni strani. V sklopu konference bo objavljen zbornik prispevkov.

Pomembni datumi:

 1. julij 2015 oddaja prispevkov
 2. avgust 2015 obvestilo avtorjem
 3. september 2015 oddaja končne, popravljene verzije prispevkov

Informacije

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani: http://vivid.fov.uni-mb.si in na e-pošti: mojca.bernik@fov.uni-mb.si