Dijaki potujejo na dve geografski olimpijadi

Uspeh na 20. državnem tekmovanju iz znanja geografije je omogočil osmim slovenskim dijakom, da pokažejo svoje znanje tudi v mednarodnem merilu.

Že 25. junija potujejo štirje dijaki in dva mentorja v Beograd, kjer se bodo na tekmovanju pomerili z dijaki jugovzhodnih evropskih držav. V ruskem Tveru pa bo od 11. do 17. avgusta potekalo svetovno geografsko tekmovanje.

Priprave za obe tekmovanji vodi Danijel Lilek, državni koordinator geografskega tekmovanja, in potekajo na Območni enoti Zavoda RS za šolstvo v Mariboru. Vsebina priprav je:

  • vrednotenje pokrajine po metodi PSPN (SWOT),
  • raba zemljevidov za interpretiranje pokrajine,
  • pokrajinsko-interpretativna raba podatkov, grafov, fotografij in preglednic,
  • oblikovanje plakata za predstavitev države in izbranega geografskega problema oziroma procesa
  • pisanje scenarija za nastop in predstavitev Slovenije ob odprtju tekmovanja.
Fotografiji: Danijel Lilek

??????????????????????????????? ???????????????????????????????1Tver