Srebro in dva brona za geografe na sotočju Save in Donave

1. geografska olimpijada držav Jugovzhodne Evrope je potekala od 25. do 29. junija 2015 v Beogradu. Prijavljenih je bilo šest držav, sodelovalo je 6 ekip iz Srbije, Romunije in Slovenije.
Tekmovanje je bilo sestavljeno iz treh delov:

 • Pisni del, za katerega so dijaki imeli na voljo 3 ure in je obsegal 6 tematik: klimatogeografija, glaciologija, globalizacija, kmetijstvo, ekonomska geografija, prebivalstvo.
  Pri pisanju odgovorov so se udeleženci poleg svojega znanja morali sklicevati tudi na literaturo in vire, ki so jih prejeli ob nalogah.
 • Terensko delo je potekalo kot raziskovanje izbranih javnih površin Beograda. Tekmovalci so opazovali, zbirali podatke, jih analizirali in oblikovali zemljevid območja Savamala. Nato so po izhodiščnih točkah vzročno-posledično interpretirali in predvideli ter predlagali nadaljnje možnosti uporabe javnih površin v mestu. Izdelati in opremiti so morali tudi ustrezni zemljevid.
 • Multimedijski test  je bila tretja tekmovalna disciplina. Udeleženci so ob diaprojekciji vprašanj in nalog odgovarjali na štirideset kompleksnih vprašanj. Zastavljena  so bila ob fotografijah, zemljevidih, podatkih, preglednicah in grafih. Nobeno vprašanje ni bilo neposredno, ampak je tekmovalec nanj lahko odgovoril šele z razmislekom o kraju in času, na katerega se je vir nanašal.

Medkulturni večer držav je pripomogel k temu, da so se dijaki zbližali, se seznanili z veselimi, šaljivimi in geografskimi značilnostmi sodelujočih držav. Predstavili so izbrane značilnosti svoje države. Dijaki so bili strokovni, zanimivi in duhoviti pri vizualni upodobitvi; pokazali so veliko mero iznajdljivosti, spretnosti, sposobnosti in veščin različnih predmetih področij (predvsem plesne) in medkulturnega sodelovanja. Izstopala sta slovenski kurent in polka.
Rezultatsko so bili najmočnejši Romuni. Slovenci so dosegli:

 • Žan MALEK PETROVIČ, Gimnazija Ptuj, je osvojil srebrno medaljo;
 • Mateja POČIVALŠEK, ŠC Rogaška Slatina, je osvojila bronasto medaljo;
 • Urška KOCUTAR, Gimnazija Bežigrad Ljubljana, je osvojila bronasto medaljo;
 • Dominik MAJCEN, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota,  je prejel priznanje.
  Ekipo sta vodila predstavnica mentorjev, profesorica Alenka Virant iz Šolskega centra Rogaška Slatina, in Danijel Lilek, pedagoški svetovalec za geografijo ZRSŠ OE Maribor.
Napisano po poročilu Danijela Lileka,
državnega koordinatorja geografskih šolskih  tekmovanj.

Olimpijaga_Beograd

Na fotografiji (od leve proti desni): Alenka Virant, Dominik Majcen, Mateja Počivalšek, Žan Malek Petrovič, Urška Kocutar in Danijel Lilek.

Slovenski kurent v Beogradu

Kurentov ples