KEPASS – mednarodna izmenjava dijakov objadranskih držav

Na Zavodu RS za šolstvo so 10. julija predstavili mednarodni projekt KEPASS. Soustanovila ga je Evropska unija, da bi povezala šole in šolske sisteme objadranskega območja. Sodelovale so Albanija, Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Črna gora.

V Sloveniji je dejavnost usmerjala koprska območna enota ZRSŠ. Sodelovale so Srednja šola Izola, gimnaziji Ginnasio Gian Rinaldo Carli Koper/Capodistria, Ginnasio Antonio Sema Piran/Pirano in Šolski center Srečka Kosovela Sežana.

Od sredine septembra do sredine decembra 2014 so dijaki obiskovali pouk v eni od primerljivih šol druge objadranske države. Njihove izkušnje so neprecenljive, saj so poleg šolskega znanja pridobili tudi zavedanje o različnosti kultur, razširili so si študijske in zaposlitvene možnosti ter spoznavali jezik države gostiteljice. “Ko so se dijaki vrnili, pa so znali zelo dobro ovrednotiti prednosti in slabosti šolskih sistemov dveh držav!” je med predstavitvijo poudarila Tamara Funčič Masič.

 

Kepassov plakat 7 partnerjev_7 drža_27 šol Tamara Funčič Masič