Študijska srečanja posvečena formativnemu preverjanju/spremljanju

20. in 21. avgusta so potekala srednješolska učiteljska študijska srečanja. Njihova osrednja tematika je bila formativno preverjanje/spremljanje.

Letos je bilo treba število študijskih srečanj zaradi varčevanja zmanjšati in tudi medpredmetno povezati predmete, pri katerih je bil dosedanji obisk manjši od sto učiteljev. Dobra stran takšnega povezovanja naj bi bil tudi razmislek o večjem sodelovanju učiteljev različnih predmetov, saj je formativno preverjanje/spremljanje dejavnost, ki je učinkovita, če sistematično poteka pri vseh predmetih.

Formativno preverjanje/spremljanje je oblika sprotnega preverjanja, katere namen je opirati dijaka tako pri bogatenju znanja kot pri sposobnosti (samostojnega) učenja. Formativno zato, ker dijaka oblikuje, gradi, formira, izboljšuje oz. ga dela bolj zrelega.

1_formativno preverjanje_geografija_Naklo 1_Ljubljana_ priseljence je treba sprejeti srčno 1_Ljubljana_delavnica_družboslovje 1_Ljubljana_družboslovje 1_Ljubljana_Gramc 1_Ljubljana_Mueller 1_Ljubljana_skupina za PIR 1_Naklo_Polšak 1_srečanje_Naklo 1Srečanje_družboslovci_Ljubljana_Brodnik 1Srečanje_Ljubljana 1Srečanje_Ljubljana_OŠ_Miška Kranjca

Tviter: #formativno