#digitalno, #formativno in #prečno v #ats2020

Na začetku novega šolskega leta smo se v četrtek, 27. avgusta srečali projektni timi 27 šol na 1. centralnem srečanju  mednarodnega  projekta ATS 2020, Assessment of transversal skills. Več kot 160 se nas zbralo v OŠ Polje v Ljubljani.

V projektu bo sodelovalo 17 partnerskih institucij iz 11 držav. V Sloveniji bo pilotni projekt vodil in usmerjal Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Državnim izpitnim centrom in Pedagoškim inštitutom.

Z ravno pravšnjo količino uvodnih in tehtnih besed sta predstavnik MIZŠ Aleš Ojstršek, direktor Urada za razvoj izobraževanja in direktor ZRSŠ Vinko Logaj, dala dogodku ustrezno težo in pomen.

Naslov projekta v slovenščini je Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT. V duhu ključnih besed projekta je vodja projekta na ZRSŠ, Tanja Rupnik Vec, predstavila tri ‘rdeče niti’ projekta:

  • transverzalne veščine,
  • formativno spremljanje,
  • IKT.

Mitja Čepič Vogrinčič s Pedagoškega inštituta  je učiteljem nazorno predstavil evalvacijo projekta ter na kratko orisal glavne aktivnosti inčasovno dinamiko.  

Na srečanju smo tokrat v ospredje postavili formativno spremljanje.  Z bogatim vsebinskim predavanjem so nam postregle Marjeta Borstner, Leonida Novak in Saša Kregar z ZRSŠ ter učiteljici Petra Mikeln z OŠ Polje iz Ljubljane in Tatjana Hafner  iz OŠ Sevnica.

V popoldanskih urah se je 25 pedagoških svetovalcev in predstojnic OE ZRSŠ srečalo z učitelji in ravnatelji sodelujočih šol. Na delavnici smo sproščeno komunicirali in se predstavili ter naredili premislek o vlogi formativnega spremljanja v projektu.

Po delavnicah smo prisluhnili Radovanu Kranjcu, ki nam je predstavil IKT orodja, ki so na voljo za delo v projektu.

Srečanje smo zaključili s povabilom k vpisu v spletno učilnico in listovnik.sio.si, ter predstavitvijo časovne dinamike izobraževanj in dela  v prvem letu projekta.

DSC_4640

2015-08-27 09.22.11 2015-08-27 09.28.27 2015-08-27 09.18.17

2015-08-27 09.35.15

2015-08-27 10.23.59

 

2015-08-27 11.38.28

2015-08-27 11.59.20

2015-08-27 12.38.18

2015-08-27 12.56.33

DSC_4676DSC_4670DSC_46612015-08-27 15.16.462015-08-27 09.18.23

#digitalno

#formativno

#prečno

#ats2020, @ats2020