IKT urice so atraktiven in učinkovit način izobraževanja na daljavo

IKT urica je enostavno in uporabniku prijazno enourno izobraževanje na daljavo (webinar), ki poteka preko spletne konference VOX. Predavatelj z udeleženci poleg slike in zvoka deli tudi zaslon računalnika. Potek IKT uric je zasnovan tako, da udeleženci aktivno sodelujejo v e-izobraževanju. Napovedujemo vsebino, datume in ure izvedb štirih ponedeljkovih IKT uric.

Termini in vsebina

ponedeljek, 28. 9. 2015
ob 14. do 15. ure
Uvajanje in uporaba KlikerjaUdeleženci bodo na IKT urici spoznali spletno aplikacijo Kliker kot glasovalno napravo, kjer učeči se preko svojih naprav pošiljajo učitelju odgovore na zastavljena  vprašanja. Praktično bodo preizkusili oba načina glasovanja, ki so na voljo v Klikerju (sprotno glasovanje in glasovanje s predpripravljenimi vprašanji). Pri delu na daljavo bodo obe glasovanji izvedli v razredu z učenci, dijaki, študenti...

Večhttp://izobrazevanje.sio.si/2014/10/06/kliker/

izvajalka Marija Klemenčič Glavica

ponedeljek, 12. 10. 2015
ob 14. do 15. ure
Uvajanje in uporaba storitve Planer, FileSender in MapaUdeleženci bodo praktično preizkusili:

  • Planerja – orodja za planiranje sestankov, izdelava preprostih anket in vprašalnikov.
  • FileSenderja, ki omogoča pošiljanje in izmenjava večjih datotek preko spleta.
  • Mape – storitve za deljenje in hranjenje dokumentov v oblaku.

Pri delu na daljavo bodo samostojno uporabljali storitve in opisali možnosti uporabe pri svojem delu..

Več: http://izobrazevanje.sio.si/2014/05/12/planer-filesender-in-mapa/

izvajalec Simon Dražič

ponedeljek, 9. 11. 2015
ob 14. do 15. ure
Uvajanje in uporaba storitve E-listovnikUdeleženci bodo na delavnici ob sprotni razlagi aktivno izpolnjevali, ustvarjali in urejali svoj e-listovnik. Delavnica predvideva, da imajo udeleženci možnost prijave preko Arnesovega AAI. Pri delu bodo spoznali tri glavna področja organizacije e-listovnika Mahara. To so: vsebina, listovnik in družabno področje. Pri delu na daljavo bodo samostojno ustvarili svoj e-listovnik ter svoje izdelke oz. dosežke, refleksije, mulitmedijske datoteke, itd. uredili v zbirko pogledov, ki bo javno dostopna. Povezavo do te (javno dostopne) zbirke pogledov bodo objavili v ustreznem obrazcu...

Več: http://izobrazevanje.sio.si/2014/05/12/e-listovnik/

izvajalec Sašo Stanojev

ponedeljek, 23. 11. 2015
ob 14. do 15. ure
Uvajanje in uporaba storitve za spletno anketiranjeUdeleženci bodo spoznali sistem za spletno anketiranje kot hiter, učinkovit, zanesljiv, ekonomičen in praktičen sistem za evalviranje dela ali pouka na šoli. Pri delu na daljavo bodo izdelali lastno anketo (npr. merjenje klime v razredu, načini učenja, mobilni telefoni v razredu, zadovoljstvo s šolsko prehrano …), jo uporabili v praksi  in pripravili analizo rezultatov...

Več: http://izobrazevanje.sio.si/2014/05/12/spletno-anketiranje/

izvajalec Dušan Klemenčič

IKT urice bomo snemali, dostop do posnetkov pa bo javen in objavljen naknadno na www.sio.si.

Ciljna publika:

Učitelji, ravnatelji, računalnikarji, vzgojitelji v dijaških domov in vrtcih

Lokacija:

URL spletne konference VOX je https://vox.arnes.si/zrss_si-ikturice/

Opomba za udeležence:

V videokonferenčno sobo vstopite 10 minut pred pričetkom zaradi testa slušnosti in vidnosti. Za uporabo spletne konference VOX potrebujete le povprečen računalnik in spletni brskalnik ali pametni telefon. Za oddajanje lastne slike in zvoka potrebujete še spletno kamero in mikrofon. Ne potrebujete posebej hitrih internetnih povezav in ni potrebno prilagajati požarnih zidov. Več na http://www.arnes.si/storitve/multimedijske-storitve/spletne-konference-vox.html

IKT urice moderira Amela Sambolić Beganović. V primeru vprašanj pišite na amela.sambolic-beganovic@zrss.si