Raziskujte pouk z Zavodom RS za šolstvo

Zavod RS za šolstvo že dva tedna podpira slovensko šolstvo z novimi spletnimi stranmi. Ena od vsebinskih novosti v njih je Raziskov@lnica.

V njej bodo mesečno odpirali teme, ki so nove, manj raziskane in neodgovorjene; zahtevajo pa od učiteljev hiter odziv. S pomočjo tviterja se bodo vzgojitelji, učitelji in druga javnost komentirali, predlagali, sporočali, zahtevali, prepričevali, provocirali, se oglašali,  povedali mnenje … in tako pomagali sebi, kolegom in ZRSŠ,  ustvariti odnos do nekega problema ali sprožiti temeljitejše raziskovanje.

Oktobrska tema je #računalnik in pouk

V slovenski šoli je namreč mnenje o rabi #IKT zelo polarizirano.  Eni #IKT uporabljajo, drugi  zavračajo.  OECD je sredi septembra objavil mednarodno primerjalno študijo o rabi #IKT v šoli. Novinarji so študijo razumeli kot poraz prevelikih pričakovanj, strokovnjaki pa jo poskušajo osvetliti bolj celostno. Kaj pa menijo učitelji in vzgojitelji?

Pokukajte na uvodne stavke in tvitnite z #računalnik.

Raziskovalnica