Izobraževanje učiteljev geografije

V Kopru je 25. in 26. septembra potekalo izobraževanje učiteljev geografije. Pripravili so ga Zveza geografov Slovenije, Fakulteta za humanistične študije Koper, Filozofska fakulteta Ljubljana in Filozofska fakulteta Maribor.

V dveh dneh se je zvrstilo 30 referatov, delavnic, plakatnih predstavitev, terenskih vaj in obiskov, ki učiteljem lahko pomagajo pri uresničevanju ciljev učnih načrtov in katalogov geografije. Rdeča nit izobraževanja, ki ga geografi popularno imenujejo Ilešičevi in Melikovi dnevi, je bila pouk geografije za otroke s posebnimi potrebami. O pestrem naboru dejavnosti za udeležence priča tudi program . V seminarski delavnici pa so udeleženci s svojimi mobilnimi napravami naredili tudi zemljevid preprek za gibalno ovirane za osrednji in jugozahodni del Kopra.

Društvo učiteljev geografije Slovenije je podelilo priznanja učiteljem geografije, ki so s svojim delom še posebej prispevali k ugledu in dosežkom šolske geografije. Pohvale so prejeli:Komisija za hidrogeografijo pri ZGS, Državna predmetna komisija za NPZ za geografijo, revija Geografski obzornik, Matej Šiško (OŠ Otočec) in Tatjana Pahor (OŠ Dornberk).

Medvedova priznanja so prejeli: Tatjana Kikec, Igor Šeruga (Gimnazija Ptuj), Alenka Virant (ŠC Rogaška Slatina), Danijel Lilek (Zavod RS za šolstvo), Tanja Plohl (OŠ Borovnica), Andreja Dover (Gimnazija Bežigrad) in Jasna Dobaj (OŠ Starše).

Jesenkovo priznanje je prejela Katarina Bola Zupančič (Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje).

Kocenova priznanja – najvišje priznanje DUGS – so prejeli: Katarina Kalan (upokojena učiteljica na OŠ Staneta Žagarja Kranj), Jelka Weldt (OŠ Rudolfa Maistra Šentilj), Tomaž Oršič (OŠ Vodmat) in Metka Špes (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Tviter: #geoileš

IMG_3749_Katarina Kalan

IMG_3754_Metka Špes

IMG_3752_Del nagrajencev

One thought on “Izobraževanje učiteljev geografije