Slovenija iz zraka – LIDAR

Ministrstvo za okolje in prostor je vsem zagotovilo brezplačen in javen dostop do podatkov snemanj LIDAR*. Pokrito je  območje vse Slovenije. Podatki o reliefu so zbrani lasersko in so izjemno natančni.

Podatki so dostopni vsem na spletnem pregledovalniku Atlas voda v okviru spletnega portala eVode. Ministrstvo bo z uporabo teh podatkov prispevalo k znižanju stroškov in skrajšanju protipoplavnih dejavnosti. Poleg tega so za šole, učitelje, učence in dijake podatki tudi didaktično uporabni.

Več na spletni strani MOP.

*LIDAR – LIght Detecting And Ranging (LAZIZ – Lasersko Zaznavanje In Zajemanje)

Ljubljansko tromostovje kot ga vidi LIDARLjubljansko Tromostovje kot ga vidi LIDAR

Stik rečnega in vrtačastega kraškega reliefaStik rečnega reliefa Brkinov in vrtačastega kraškega reliefa.

Vir: Atlas voda
http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda@Arso  (28. 9. 2015)