Od 5. oktobra brezplačne ponedeljkove delavnice za učitelje in vzgojitelje

Ljubljanska enota Zavoda RS za šolstvo je v lanskem šolskem letu pripravila 30 triurnih delavnic za vzgojitelje in učitelje. Ker je bilo povpraševanja vrtcev in šol veliko, so letošnji program razširili in obogatili.

Prva delavnica, Tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet v 1. razredu OŠ, bo 5. oktobra ob 14.00 uri v prostorih OE ZRSŠ Ljubljana, Dunajska 104.

Naslednja bo 12. oktobra Kako brati slikovne vire pri pouku zgodovine?

Več na povezavi

20150331_153930 (2)-001

obešena_franciscejska_ljubljana