Mednarodni projekt ATS 2020 se uveljavlja v šolah

Zavod RS za šolstvo je 6. oktobra pripravil usposabljanje skrbnikov in učiteljev, ki sodelujejo v mednarodnem projektu ATS 2020. Dopoldne so se delovno srečali skrbniki. Poročali so o svojem sodelovanju s šolskimi timi in naredili načrt obiska, ki ga bo 20. oktobra na šoli opravil vsak skrbnik. Projekt ima čvrsto vsebinsko in časovno zgradbo, na šolski ravni pa temelji na samoiniciativnosti učiteljev, ki naj bi rezultate pripravili na način, da bi čim bolj obogatili njihov običajni pouk.

Popoldne so v obliki e-listovniških delavnic potekala usposabljanja. Na njih so učitelji razvijali sposobnosti za eno od štirih vsepredmetnih (transverzalnih) veščin:

  • delo z viri,
  • raziskovanje,
  • komuniciranje in sodelovanje,
  • argumentiranje.

Ključnik:

ats_2020_lj_okt1Nekatere šole so se projekta lotile samozavestno, druge previdno.

ats_2020_lj_okt220. oktobra bodo skrbniki obiskali vse šole.

poljeIMG_3765Na OŠ Polje je potekalo usposabljanje za raziskovanje in za delo z viri.

poljeIMG_3766Vilma Brodnik in Radovan Kranjc sta bila nosilca delavnic za delo z viri.

poljeIMG_3767Mahara ponuja obilo možnosti za sodelovalno učenje.

poljeIMG_3768Udeleženci so ustvarjali osnutke gradiv za učenje ob virih in z njimi.