Pedagoški inštitut ob 50. obletnici delovanja organiziral znanstveno konferenco

Pedagoški inštitut, najstarejša znanstveno-raziskovalna inštitucija na področju izobraževanja, v letu 2015 praznuje 50. obletnico svojega delovanja. Ob tem pomembnem jubileju smo organizirali znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje vzgoje in izobraževanja v perspektivi družbenih sprememb«, s katero smo skupaj s priznanimi domačimi strokovnjaki in strokovnjakinjami z različnih vidikov osvetlili, kako družbene spremembe vplivajo na raziskovanje vzgoje in izobraževanja. Konferenca se je zaključila z okroglo mizo z naslovom »Prihodnost izobraževanja v Sloveniji in vloga raziskovalnih ustanov«.

(Ljubljana, 15. oktober 2015) Pedagoški inštitut je danes v sklopu praznovanja 50. obletnice delovanja inštituta organiziral znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje vzgoje in izobraževanja v perspektivi družbenih sprememb«, ki je potekala v Ljubljani. Kot uvodničarja sta se predstavila dr. Darko Štrajn in dr. Pavel Zgaga, nato pa so sledili prispevki dr. Darka Zupanca, dr. Damijana Štefanca, dr. Tatjane Vonta, dr. Slavka Gabra ter dr. Sonje Pečjak.

Znanstveno konferenco smo zaključili z okroglo mizo »Prihodnost izobraževanja v Sloveniji in vloga raziskovalnih ustanov«, kjer smo s sogovorniki in sogovornicami (dr. József Györkös, dr. Zoran Jelenc, dr. Robi Kroflič, dr. Zdenko Medveš in mag, Marjan Šetinc; okroglo mizo je vodila dr. Alenka Gril) iz različnih institucij osvetlili predvsem razkorak med pridobljenimi znanji in kompetencami mladih v okviru formalnega izobraževanja na eni strani ter pričakovanji in zahtevami »trga dela« na drugi strani ter kako politika in stroka razumeta svojo vlogo raziskovanja vzgoje in izobraževanja v prihodnosti na tem področju.

Dr. Alenka Gril, namestnica v. d. direktorja Pedagoškega inštituta, je po konferenci povedala: »Na današnji konferenci se je vsa strokovna javnost strinjala, da brez raziskovalne podpore ni učinkovite izobraževalne prakse. Hkrati pa smo tudi ugotavljali, da je tako Pedagoški inštitut kot raziskovanje in izobraževanje v krizi in da je potrebno priskrbeti sistemsko podporo ravno temu, da se ohranja temeljne cilje izobraževanja in raziskovanja, da se s tem tudi ohranja kontinuiteta dela in zagotovi potrebna avtonomija tako raziskovalcem kot šolnikom, če želimo vzgajati in usposabljati nove generacije mislecev.«

Da bi obeležili pomembno obletnico pa Pedagoški inštitut organizirata še vrsto dogodkov, ki potekajo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Prvi večji dogodek bo potekal v novembru (20.-21. november) v organizaciji Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom, eden od osmih centrov Pedagoškega inštituta, ki bo svojo 20. obletnico delovanja obeležil z mednarodno konferenco »Kakovost in enake možnosti: ključni premiki na področju vzgoje in izobraževanja od rojstva do 10. leta starosti«, ki bo potekala v Grand hotelu Sava v Rogaški Slatini. Prav tako bodo v oktobru, novembru in decembru potekali PI pogovori – mesečne diskusije Pedagoškega inštituta v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, v novembru pa bo izšla še jubilejna številka Šolskega polja, znanstvene revije za teorijo ter raziskave vzgoje in izobraževanja.

Dodatne informacije lahko dobite pri Ani Mlekuž, koordinatorici dogodkov ob 50. obletnici Pedagoškega inštituta (telefon: 01 420 12 51, e-naslov: ana.mlekuz@pei.si).

Prispevek: Ana Mlekuž

DSC_0368 DSC_0409