Raziskovanja v pokrajini ne more nadomestiti pouk v razredu

V Karavankah je 16. in 17. oktobra potekal seminar Zavoda RS za šolstvo  Drugačna geografija, združen z 10. taborom Društva učiteljev geografije Slovenije. Udeležba je presegla tabore prejšnjih let, saj se je izobraževanja udeležilo 52 učiteljev.

V uvodu je Igor Lipovšek povedal nekaj namigov za poučevanje astronomije in pokazal na možnost, da je pri pouku geografije pojasnjevanje in dokazovanje možno umestiti v matriko snov (materija, material, gradivo) – energijaoblikapojav (proces). Rok Vengar je predstavil napotke za raziskovanje terena z učenci in dijaki v šoli v naravi v Javorniškem Rovtu. Mirsad Skorupan je demonstriral uporabna spletna orodja za pouk geografije. Lea Nemec je razložila, kako je možno z geografsko skico ponazarjati geografske procese in pojave. Predavanje se je razvilo v dinamično delavnico, v kateri so udeleženci narisali in potem predstavili svoje izdelke. Anton Polšak je strnil razložil, koliko je umestno poučevati o gorotvornih procesih na območju Slovenije in še posebej Karavank ter koliko več od tega mora znati učitelj, da lahko pouk prilagodi zahtevam učnega načrta in pričakovanjem učencev in dijakov. Nanizal je obilico shem, skic in zemljevidov, ki pomagajo mladim lažje in bolje razumeti naravne procese, ki so potekali v Zemljini zgodovini.

V večernem predavanju je vrhunska alpinistka in doktorica geografije Irena Mrak ob fotografijah in glasbi predstavila raziskovanje ledeniškega reliefa v Himalaji in legendarni vzpon, ki sta ga z Mojco Švajger opravili v steni Gore ubijalke – Nange Parbat.

Sobota je minila v raziskovanju geološke in geomorfološke učilnice – Dovžanove soteske. Skoznjo sta jih popeljala Irena Mrak in Matevž Novak. Ob tem sta domiselno uporabljala tudi svoj vodnik, ki se ga da dobiti v tiskani in spletni obliki. Ob Tržiški Bistrici je bilo možno videti tudi rešetkaste zložbe iz hlodov in kamenja – kranjska stena – ki so slovenska posebnost za zaščito rečnih bregov in hudourniških korit.

Tatjana Kikec je v fotoaparat beležila dogajanje z razmislekom: kako lahko pokrajinska fotografija podpre pouk in kako lahko za učence in dijake postane izrazno sredstvo, s katerim pokažejo in dokažejo geografsko znanje. Seminar se je zaključil s predavanjem o naravnih in družbenih zanimivosti tržiške občine v Razstavno izobraževalnem središču Dolina. Za finale so se udeleženci do avtomobilov sprehodili po zahodnem rečnem bregu – del ga je bilo treba tudi preplezati.

IMG_3800

IMG_3801Mirsad Skorupan je že po tradiciji pokazal nekaj novih uporabnih spletnih orodij za orientiranje in kartografijo.

IMG_3803Lea Nemec je dokazala, da dobra stara z roko narisana skica ali risba pri pouku geografije še ni za staro šaro.

IMG_3804Udeleženci so se z veliko vnemo lotili risanja skic. In, kar je za pouk nujno, z veliko mero duhovitosti.

IMG_3805Irena Mrak (z modro kapo) in Matevž Novak sta razkrila didaktične skrivnosti Dovžanove soteske.