Brezplačni seminar Izgrajevanje temeljnih e-kompetenc učiteljev razrednega pouka (K3)

V okviru programa Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju (sklop ABC e-šola) se bo 9.11.2015 ob 14.00 začel seminar Izgrajevanje temeljnih e-kompetenc učiteljev razrednega pouka. Seminar se bo izvajal na OŠ Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.

Učitelji se bodo na 24-urnem seminarju (8 v živo, 8 na daljavo, 8 v živo) usposobili za smiselno in učinkovito uporabo IKT pri pouku v smislu uresničevanja VIZ-ciljev in medpredmetnega povezovanja. Pri tem bodo spoznali ustvarjalne poti uporabe IKT ter se ozavestili o pomenu in uporabi varne rabe medmrežja.

Teme:

  • Uvod in e- kompetence učiteljev in učencev na razredni stopnji osnovne šole
  • Varna raba medmrežja in vrednotenje e-gradiv pred uporabo
  • Razvijanje in spremljanje glasbene ustvarjalnosti s pomočjo digitalne tehnologije
  • Tudi z računalnikom razvijamo ustvarjalnost pri likovni vzgoji
  • Izdelava vprašalnikov za spremljanje učenčevega napredka s programom Hot Potatoes
  • Uporaba računalnika pri reševanju matematičnih problemov

Pogoji za udeležence:

  • osnovna znanja uporabe IKT,
  • opravljen vstopni seminar Sodelovanje v spletnem učnem okolju,
  • da imajo svoj elektronski naslov in poznajo svoje uporabniško ime in geslo.

Vabljeni k ogledu koledarja izobraževanj ABC e-šole in k prijavi.

Izobraževanje bomo izvajali do 30. 11. 2015.