IKT-urica: Uvajanje in uporaba storitve E-listovnik

Udeleženci bodo na IKT-urici, ki bo 9. 11. 2015 od 14. do 15. ure na naslovu https://vox.arnes.si/zrss_si-ikturice/ ob sprotni razlagi aktivno izpolnjevali, ustvarjali in urejali svoj e-listovnik. Delavnica predvideva, da imajo udeleženci možnost prijave preko Arnesovega AAI.

Pridelu bodo spoznali tri glavna področja organizacije e-listovnika Mahara:

  • vsebina,
  • listovnik in
  • družabno področje.

Več: http://izobrazevanje.sio.si/2014/10/06/e-listovnik/
Izvajalec: Sašo Stanojev

Ciljna publika: Učitelji, ravnatelji, računalnikarji, vzgojitelji v dijaških domov in vrtcih

IKT urice bomo snemali, dostop do posnetkov pa bo javen in objavljen naknadno na www.sio.si.

Opomba za udeležence: V videokonferenčno sobo vstopite 10 minut pred pričetkom zaradi testa slušnosti in vidnosti. Za uporabo spletne konference VOX potrebujete le povprečen računalnik in spletni brskalnik ali pametni telefon. Za oddajanje lastne slike in zvoka potrebujete še spletno kamero in mikrofon. Ne potrebujete posebej hitrih internetnih povezav in ni potrebno prilagajati požarnih zidov.