Učite se učiti se. In še enkrat: učite se učiti se!

Naučiti učiti se je eden od najzahtevnejših podvigov. Na šolah zato, ker gre za vsepredmetno oz. medpredmetno zmožnost, ki je obsojena na neuspeh, če se je lotevajo samo pri enem predmetu; malo tudi zato, ker se marsikateremu učitelju zdi, da na razvijanje te zmožnosti ne more vplivati: eni dijaki so pač motivirani in zanjo sposobni, drugi ne. Pri učencu ali dijaku zato, ker je treba za uspeh vložiti veliko (samostojnega) dela in razmisleka, rezultati pa so koračni in se pokažejo šele po daljšem času.

Kljub temu na ZRSŠ že več let poteka projekt Učenje učenja, ki temelji na prostovoljnem vključevanju šol. Dejavnosti v projektu, ki ga vodi ga Cvetka Bizjak, potekajo na več ravneh. ZRSŠ zagotavlja štiri skupna izobraževanja in obiske pedagoških svetovalcev – skrbnikov – na šolah. Šola imenuje projektni tim, ki vodi in usmerja šolsko dejavnost ter ozavešča in izobražuje kolektiv. Učitelji pri svojih predmetih in razrednih urah, šolski svetovalni delavci in psihologi pa v okviru ostalih dejavnosti, spodbujajo dijake in jim tudi s praktičnimi rešitvami pomagajo, da se lažje in bolje učijo. Da ugotavljanje uspešnosti učenja ne bi bilo prepuščeno samo občutku, poskrbi diagnostično preverjanje, ki ga opravijo trikrat v šolskem letu in je usmerjeno na veščino učenja. 2. novembra je na Zavodu RS za šolstvo potekalo skupno usposabljanje, v katerem je Cvetka Bizjak razložila organizacijske vidike in Ada Holcar Brunauer predavala o formativnem spremljanju učenja. Udeleženci so v delavnici oblikovali osebni razvojni načrt. Špela Frantar z Gimnazije Bežigrad je predstavila, kako uresničuje načela formativnega preverjanja učenja pri pouku zgodovine, udeleženke s Srednje šole Slovenska Bistrica, Gimnazije Idrija, Srednje šole Domžale, Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, Bitehniškega centra Naklo, Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje in Šolskega centra Kranj pa so povedale, kako so se razvoja zmožnosti učenja učenja lotili v prvih letnikih.

Tudi na http://www.zrss.si/objava/najtezje-je-uciti-dijake-kako-naj-se-ucijo

20151102_091310 20151102_091222 20151102_091250 20151102_132525 20151102_141203 20151102_142450 20151102_143251 20151102_143920 20151102_144740 20151102_145438 20151102_145955