Erasmus+ kontaktni seminar v Malagi

Če želite pripraviti projekt strateška partnerstva s tematiko zmanjševanja osipa med učenci in govorite špansko, se lahko pridružite mednarodnemu kontaktnemu seminarju v Malagi (Španija), ki bo potekal med 13. in 16. decembrom 2015. Kotizacijo in potne stroške krije slovenska Nacionalna agencija (CMEPIUS).

Izpolnite prijavni obrazec za kontaktni seminar in ga pošljite do 18. 11.2015.

Da bo vaša vloga res kakovostna, sledite navodilom in res dobro opredelite, zakaj ravno ta kontaktni seminar. Prav tako mora vaša projektna ideja seveda ustrezati tematiki seminarja.

Več o seminarju ter ustrezen obrazec najdete na spletni strani kontaktnih seminarjev.

Prispevek: Urška Šraj