Na študijskih srečanjih je treba ločiti zrno od plev

Letošnja študijska srečanja vzgojiteljev v vrtcih in osnovnošolskih učiteljev se iztekajo. Nekatera predmetna srečanja so pedagoški svetovalci združili, saj naj bi se jih udeležilo najmanj 25 učiteljev, nekatera so bila opravljena večpredmetno ali medpredmetno.

Osrednja oz. nosilna tema vseh srečanjih je bila formativno preverjanje/spremljanje. Formativno, kot “izgrajevalno” preverjanje, ki pomaga učencu da oblikuje sebe in svoje znanje. Ključno sporočilo srečanj je, naj učitelji večjo pozornost namenijo kakovostnemu, ne zgolj številskemu, informiranju učencev o njihovem znanju, napredku in učenju. Takšna informacija, ki je lahko za učenca zunanja ali pa notranja ter je lahko plod zunanjega ali samopreverjanja, ima po svetovnih raziskavah, če je sprotna, največjo motivirajočo vlogo. Najbolj pa tudi prispeva k izboljšanju znanja in učenja.

Predmetni pedagoški svetovalci so, ob teoretičnemu uvodu, za srečanja pripravili obilo delavnic, s katerimi so učitelje oborožili z vèdenjem in znanjem, da bodo lahko preverjali ali učenec razume učne vsebine ali dosega cilje učnega načrta in ali se ustrezno uči ter dosega cilje, ki si jih je sam zastavil.

Gorenjski učitelji geografije so spoznavali, kako je možno v oblikovati učenčeve sposobnosti za terensko raziskovanje na učni poti ob Kokri med Hotemažami in Visokim. Obiskali so muzej kruha in spoznali, kako se ločuje zrno od plev.

V zahodni Sloveniji so učitelji prejeli tudi zemljevide založbe Terra, ki jih je podaril mag. Slavko Brinovec, za prevoz štirih ton gradiva pa je poskrbel Mirsad Skorupan.

Tudi na spletni strani ZRSŠ.

#študijska

IMG_4346

Pri geološki piramidi na začetku učne poti ob Kokri.

IMG_4349

Informativne table pomagajo učencu in dijaku spoznavati vodni in obvodni svet porečja Kokre.

IMG_4351

Vaški skedenj je lahko učilnica – kot prostor, ki nudi zavetje, in kot predmet etnografskega preučevanja.

IMG_4357

Pokrajino je možno spoznavati prek kulinaričnih dobrot ob topli krušni peči. Tudi delovni listi se lažje izpolnijo, če je na mizi domač kruh, zaseka, flancati in zeliščni čaj.