Brezplačni e-učbenik “Fotografska in videotehnika”

Strokovni svet Republike Slovenije je potrdil e-učbenik Fotografska in videotehnika, ki je brezplačno na voljo v elektronski obliki. Je prvi učbenik za fotografsko tehniko v slovenskem jeziku.

Primeren je za poučevanje v različnih srednješolskih in visokošolskih programih, za izvedbo fotografskih tečajev in samostojno učenje fotografije in videosnemanja. Uradno je potrjen za sledeče programe in module:

  • Fotografski tehnik: Fotografska tehnika.
  • Tehnik računalništva in Elektrotehnik: Računalniško oblikovanje, Oprema za multimedijsko tehniko.
  • Medijski tehnik: Snemanje in montaža, Izražanje s sliko in zvokom.

Gre za prostovoljni projekt, ki so ga izpeljali avtor Marko Bešlič z recenzentoma prof. Zoranom Gregoričem in prof. Sonjo Lebedinec Radigues (oba SŠOF) ter lektorico prof. Natašo Jurjevec Juvan (SŠ Domžale).

Vsebina učbenika zajema poglavja Uvod v fotografijo, Kamera, Objektiv, Zaslonka, Goriščnica objektiva, Svetlobno občutljivi materiali, Osvetlitveni čas, Osvetlitev posnetka in Ravnovesje beline.

Tehnično ustrezne posnetke lahko zajame vsak, ki pozna in upošteva zgoraj naštete snemalne pojme. Za doseganje umetniškega nivoja v fotografiji in videosnemanju so sicer potrebna leta snemalnih izkušenj. Je pa tehnična ustreznost posnetkov predpogoj za uspešno umetniško izražanje.

S pomočjo učbenika se boste naučili izbrati primeren tip kamere za vaše snemalne potrebe in izkoristili vse možnosti, ki vam jih nudi vaša kamera.

Spletni portal dopolnjuje vsebine učbenika, npr. s fotografsko delavnico, v kateri so opisane tehnične nastavitve kamere za zajem določenega tipa posnetka.

Obiščite spletni portal učbenika.

Portal in učbenik ne vsebujeta nikakršnih reklam, vsebine pa so dostopne brezplačno pod licenco Creative Commons.

Foto_poudarjanje_motiva Foto_in_videotehnika_2_znotraj