Tudi v slovenskih vrtcih in šolah bomo keksali

Na Brdu pri Kranju poteka državna konferenca KEKS Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja. Odprla jo je ministrica Maja Makovec Brenčič. Poudarila je, da bo preverjanje kakovosti stalnica in ena od osrednjih nalog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Konferenca sovpada z natisom primerjalne študije omrežja Eurydice Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju, ki jo je orisala Isabelle de Coster iz Bruslja.

Šole in vrtci so z e-plakati predstavili 88 prispevkov dobre prakse v obliki e-plakatov, ki so se dotikali vseh ravni pedagoškega dela; od motiviranja do preverjanja. Majda  Vehovec je razložila, kako uporabljajo podatke za načrtovanje dela v vrtcu in šoli   Šenčur. Slovenske razmere in rezultate ankete za ravnatelje o samovrednotenju je povzela Tanja Taštanoska z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Delovni dan so sklenili z razpravo v tematskih skupinah:

  1. Učenje in poučevanje
  2. Klima in kultura
  3. Vodenje
  4. Profesionalni razvoj
  5. Sodelovanje z déležniki

Jutri se bo konferenca nadaljevala s predavanjem Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na Danskem, Hans Jørgen Knudsen in Maj Britt Rosenmeyer Olsen ter delavnicami, o katerih bodo plenarno poročali. Konferenca se bo zaključila s panelno razpravo: Sistem kakovosti v Sloveniji in možnosti nadgradnje, v kateri bodo sodelovali Andreja Barle Lakota, Branimir Štrukelj, Gregor Pečan, Anton Meden in Janja Meglič.

#keks

IMG_4364 Maja Makovec Brenčič

IMG_4366 Okoli 500 udeležencev

 IMG_4368 Isabelle de Coster

IMG_4369 Diskusija ob e-plakatih

IMG_4372 Predstavitev e-plakatov

IMG_4373 Majda Vehovec

IMG_4374 Barbara Kresal Sterniša

IMG_4375 Tanja Taštanoska