Ko se odnosi in veščine uravnotežijo z vsebino

Osnovna šola Antona Martina Slomška z Vrhnike že več let razvija formativni pristop za informiranje svojih učencev o znanju in učenju. Da bi o svojem delu pridobili še zunanji pogled, so 20. novembra povabili na obisk pedagoške svetovalce z Zavoda RS za šolstvo.

Ogledali so si tri ure. V 3. razredu so obravnavali risanje zemljevidov, v 8. razredu prebivalstvo Severne Amerike in v 9. razredu metode in poskuse za dokazovanje kemijskih domnev. Vsaka ura je bila svojska, vse pa so izstopale po dejavnostih učencev, njihovem medsebojnem sodelovanju in učenju, po raznovrstnosti didaktičnih pristopov, po razvijanju veščin in spretnosti ter po osredotočenosti učiteljic, da so sproti preverjale, kaj in če učenci razumejo.

V pogovoru po nastopih so učiteljice, ravnateljica in pomočnica ter svetovalci osvetlili učne prednosti videnega pouka: samostojnost učencev in njihovo sposobnost samoorganiziranja; medsebojno pomoč in sodelovanje; samovrednotenje; sposobnost nastopanja, predstavljanja in dokazovanja; učinkovitost in dinamiko pouka; ravnovesje med odnosnimi, veščinsko-spretnostnimi in vsebinskimi cilji pouka.

IMG_4510IMG_4508IMG_4501IMG_4506IMG_4503IMG_4496IMG_4494IMG_4490IMG_4487IMG_4484