Begunstvo na Gimnaziji Vič

Na Gimnaziji Vič so 1. decembra 2015 pripravili okroglo mizo o begunstvu. Ob prosojnicah, ki so začrtale problematiko, je spregovorila Tadeja Rudolf Vahtar, mentorica Unescove šole. Osrednjo besedo so imeli Pia Plevnik, prostovoljka v begunskem centru in dijakinja Gimnazije Vič, Tomaž Gerden, novinar Radia SlovenijaBoštjan Videmšek, vojni novinar Dela, in Jana Lampe, Slovenska Karitas. Na podlagi vprašanj voditeljev je vsak orisal problem s svojega vidika. Novinarja sta vztrajala pri verodostojnem poročanju in umeščanju dogodkov v zgodovinski, politični, gospodarski, strateški in socialni okvir, prostovoljki sta svojim izkušnjam v begunskih centrih dodali tudi osebno noto.

Dijaška vprašanja so bila usmerjena v iskanje rešitev, zmožnosti Evrope za sprejem beguncev, postavljanju meje med lokalnim in planetarnim delovanjem. Polnoletne prijatelje so povabili med prostovoljce, taborniki pa so predstavili dejavnost “šivanje rokavic za begunce”. Omenili so tudi dejstvo, da je pri predstavitvi manjkal pogled, ki je navzoč v javnosti in nekaterih medijih – strah pred begunci.

Čeprav je bila okrogla miza umeščena v čas po pouku, se je je udeležila poldruga stotina dijakov. Njihova vloga je bila različna: nekateri so bili poslušalci, drugi so iskali vir za svoje raziskovalno delo, tretjim so pri pouku različnih predmetov naložili naloge, ki so se sklicevale na begunsko problematiko.

Šola je odločena, da bo okrogla miza vsaj enkrat mesečno postala tradicionalna oblika izobraževanja dijakov.

20151201_133216 Voditelja okrogle mize.

20151201_133250 Tadeja Rudolf Vahtar, mentorica Unescove šole

20151201_135054 Pia Plevnik, prostovoljka @GimVic; Tomaž Gerden, novinar @rtvslo; Boštjan Videmšek, vojni novinar @Delo; Jana Lampe, #Karitas

20151201_143409 Dijaki so napolnili dvorano

20151201_143814Pia Plevnik, Tomaž Gerden, Boštjan Videmšek