Bo slovenščina še naš jezik?

Slovenska matica vabi na okroglo mizo Bo slovenščina še naš jezik. Gre za v javnosti dobro znano in ponavljajoče se vprašanje o ogroženosti našega jezika na vseh ravneh v času planetarizacije. Pogovor bo potekal v ponedeljek, 7. decembra, ob 11. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 /I v Ljubljani.

Vodil ga bo Aleksander Čobec, urednik oddaje Jezikovni pogovori na programu Ars Radia Slovenija.

Sodelovali bodo:

Veronika Brecelj, Znanstveni licej France Prešeren v Trstu,

Marko Stabej, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

Kozma Ahačič, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in

Janez Dular, nekdanji direktor Urada RS za slovenski jezik.

slovenscina

Izrezek iz http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=sloven%C5%A1%C4%8Dina&hs=1